query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_'.$lang]; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select giaban from table_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['giaban']; } function get_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id='".$pid."' "; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function remove_pro_thanh($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); redirect('thanh-toan.html'); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $_SESSION['cart'][$i]['qty'] + $q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> noihoiminhductien.com

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

0909.366.406

  • tienbui tienbui   Mr.Tiến
    0909.366.406  0909.366.406
    buivantien_tien@yahoo.com.vn  buivantien_tien@yahoo.com.vn
  • gacon.cntt vipruoi   Mr.Tiến
    0909.366.406  0909.366.406
    buivantien_tien@yahoo.com  buivantien_tien@yahoo.com

Video

The love of music

Thông tin chi tiết

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

( 19-02-2016 - 08:46 PM )

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI XIN CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY CHÚNG TÔI LUÔN LUÔN ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA CÁC KHÁCH HÀNG . - CHẾ TẠO NỒI HƠI ,BỒN TẨM .GIÀN NHIỆT .VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ ÁP LỰC KHÁC. - CỦNG NHƯ BAO TRÌ ĐỊNH KỲ THIẾT BỊ ÁP LỰC , - THAY THẾ CÁC LINH KIỆN CŨ . - VỆ SINH HÓA CHẤT THEO ĐỊNH KỲ. - RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH .  

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG CÔNG TY CHÚNG TÔI LUÔN LUÔN ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA CÁC KHÁCH HÀNG .
- CHẾ TẠO NỒI HƠI ,BỒN TẨM .GIÀN NHIỆT .VÀ CÁC LOẠI THIẾT BỊ ÁP LỰC KHÁC.
- CỦNG NHƯ BAO TRÌ ĐỊNH KỲ THIẾT BỊ ÁP LỰC ,
- THAY THẾ CÁC LINH KIỆN CŨ .
- VỆ SINH HÓA CHẤT THEO ĐỊNH KỲ.
- RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH .
 

Các Bài Viết Khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.